Tilbud

ImproStrings har bred erfaring i udvikling, tilrettelæggelse og afvikling af forløb til musikskoler, MGK´er, konservatorier og orkestre.

Musikskolerne

Til musikskoler tilbyder vi både undervisning til elever og efteruddannelse af lærere. Vi har gode erfaringer med at kombinere de to ting, så lærerne kan støtte eleverne bedre og implementere vores metode i deres egen undervisning.

I forbindelse med camps og strygerdage er ImproStrings et oplagt valg, først og fremmest fordi vi kan tilbyde noget anderledes, end det eleverne oplever til dagligt, men også fordi improvisation hverken kræver mere eller mindre, end det eleverne kan. Vores undervisning er baseret på gehør og helt uden noder. Udover at eleverne opnår en større frihed og kommunikationsevne med denne tilgang, sparer vi også elever og lærere for at skulle sætte sig ind i en masse materiale på forhånd.

Varigheden kan variere fra en enkelt dag til projekter, der strækker sig over et helt skoleår.

MGK og konservatorier 

ImproStrings er et godt supplement til hovedfagsundervisningen, uanset om der arbejdes med klassisk, folk eller rytmiske stilarter. Vi arbejder ikke genrebestemt, men ud fra et mind-set der hjælper til at åbne op, skabe nysgerrighed og større musikalsk frihed.

I sammenspilssituationer bliver improvisationen endnu mere relevant, da kommunikation, intuition og timing er en forudsætning for vellykket improvisation.

Orkestre 

Umiddelbart skulle man måske tro, at improvisation for et helt orkester ikke er muligt, men det er netop i de store konstellationer, der for alvor åbner sig muligheder for at lege med musikkens virkemidler. Strygere er nok af alle de instrumentgrupper nok de mest taknemmelige at arbejde med, fordi den rene klang og instrumenternes rigdom på overtoner tillader både stærk harmonisk spænding, tætte og spredte klange, korte og lange toner, svag og kraftig dynamik.

De to instruktører

Bjarke Falgren og Alexander Kraglund har gennem hele deres karriere som musikere og musikpædagoger arbejdet med improvisation. Deres samarbejde kombineret med høj faglighed inden for området er unik, og med ImproStrings gør de improvisation håndgribelig og tilgængelig for alle. I de senere år har Bjarke og Alexander stået bag det landsdækkende talentudviklingsprojekt ”JazzStrings” i samarbejde med JazzDanmark og Statens Kunstfond.

Kontakt os på mail@improstrings.dk eller tlf. 30 23 13 86 hvis du er interesseret og hør, hvad vi kan tilbyde.

Læs mere om hvordan vi arbejder og vores undervisningsfilosofi i denne artikel fra fagbladet Musikken