Om os


Alexander Kraglund (f. 1985) er kandidatuddannet violinist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Udover en bred undervisningserfaring fra bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, MGK Sjælland, Rytmisk Centers intensive kurser og aftenskole har Alexander specialiseret sig i talentudvikling på en række af landets musikskoler. I perioden 2012 – 15 var Alexander rytmisk koordinator for Storstrøms Talentakademi, et talentudviklingssamarbejde mellem Lolland, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Faxe musikskoler. I starten af 2016 tog han på opfordring fra JazzDanmark initiativ til projektet JazzStrings, et projekt hvor unge klassiske strygere fordelt over hele landet bliver præsenteret for jazz og improvisation.

“Alexanders undervisning har betydet, at jeg har fået et helt andet og længe ønsket forhold til min violin.

Øvelserne, som skal lede frem mod at kunne improvisere, giver mig en fortrolighed med gribebrættet og er samtidig både hørelære og harmonilære.

Forskellen fra før er, at man mærker, at man både udvikler øret og intuitionen, at man tror på, der er en vej frem, og at vejen er både sjov og frugtbar.

Men altafgørende er, at Alexander er utrættelig, når det gælder at få eleven til at få strøg og bevægelse ind i kroppen, man får ikke bare anvisninger og forklaringer, Alexander spiller selv med, en slags “overføring”,  og bliver ved, til man selv har mærket den rette “feeling”.

Den kropslige tilgang betyder også, at glæden ved at spille Bach f.eks. bliver endnu større.

Det er en slags “helhedsundervisning”, hvor musikken bliver en katalysator til andre områder.”

Anne Marie Boeg

Bjarke Falgren(f.1979) er kandidatuddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han har undervist på bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Ishøj og Helsingør MGK, og derudover laver Bjarke jævnligt masterclasses og workshops på diverse konservatorier i udlandet. Bjarke har også mange års erfaring med at undervise børn og unge på en række musikskoler.

“Jeg var meget glad for at modtage undervisning af Bjarke, og undervisningen satte en masse ting i perspektiv, både på et musikalsk og et personligt plan.
Bjarkes undervisningsfilosofi adskiller sig markant fra alle tidligere undervisere jeg har haft. Han går ind og kigger på mennesket bag instrumentet og de blokeringer man har, som gør, at man kan have svært ved at nå frem til det ønskede udtryk på sit instrument. Bjarke hjalp mig simpelthen med at “få hul igennem”.  Ja, man kan vel nærmest kalde ham en “violinterapeut.”
 
– Anna Aagaard, folkemusikuddannet violinist ved Syddansk Musikkonservatorium
 
“Mit navn er Thyge S. Pedersen og jeg har fået undervisning af Bjarke Falgren på 1. år på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i København. Det der står tydeligst for mig i undervisningen hos Bjarke er hans nærvær og altomfattende musikalitet. For mig er Bjarke meget mere end en violinlærer – han underviser i selve musikkens væsen og værdier. Det var Bjarke der åbnede mine øjne overfor musik som en universel kraft og ikke kun et håndværk. Hans pædogogik og nærvær viste mig sammenhængen mellem menneske og musik, og vigtigheden af at udvikle begge sider. 
Bjarkes historier fra mange års oplevelser down music highway har både beriget og fascineret mig og er noget jeg bruger som pejlemærker for mit eget musikalske virke den dag idag. Hans menneskelighed og delelyst kombinerer han med med ekvilibristisk håndværk og forståelse for musik, og jeg tror han er den violinist jeg “bagtaler” med størst kærlighed i hele verden! 🙂 
Bjarkes violintekniske håndværk indeholder alle 6 velsmurte gear, som han forstår at veksle mellem i både sin undervisning og som performer. Ærlig talt er Bjarke en kæmpe skattekiste af musik og menneskelighed som jeg glæder mig til at blive beriget meget mere af i fremtiden. 
Jeg giver Bjarke min varmeste anbefalinger i hvilken som helst musikalsk sammenhæng han indgår i – en stor koncertsal med strålende spotlight såvel som et lille kaffeduftende øvelokale – Bjarkes musikalitet er universel!” 
 
Thyge S. Pedersen, Rytmisk Musikkonservatorium, København
 

“Ikke bare som musiker, men også som menneske, er Bjarke enormt velovervejet og stærk i sine værdier – en kombination der gør ham til en yderst kompetent underviser.

Med følsomhed og stor forståelse, har Bjarke vejledt mig igennem min transformation fra violinelev til musiker.”
 
Felix Ziska, MGK Helsingør
 
“Forskellen fra næsten alle de lærere jeg har modtaget undervisning hos og Bjarke er, at der er et nærvær og en udstråling af tillid, at blive set/hørt og en stor glæde over musikken, som smitter med det samme.  
Rent fagligt er rytmisk violin en total ny verden for mig, så der lærer jeg en masse gang på gang. Teknisk kan jeg mærke en mere åben tilgang end i den klassiske verden. Menneskeligt bliver man mødt i øjenhøjde, hvilket i mit tilfælde fører til troen på mig selv og mit spil. Bjarke har mange facetter i sit eget spil og gennem undervisningen formår han, at ens egen rigdom titter frem, som kan have ligge og slumret uden at vi selv vidste vi havde dem i os.
Hans undervisning har betydet utrolig meget for mig, da jeg stod med en ulyst til min kære violin, var brændt ud og nu langsomt kommer glæden ved musikken og violinen igen.
 
Dyveke Jansen, efteruddannelse.
 
“Jeg fik utroligt meget ud af undervisningen -specielt på det mentale plan, når det kom til at skulle udtrykke sig musikalsk. 
Jeg var tidligere blevet undervist meget i de tekniske færdigheder, og kæmpede meget med at få styr på de mentale aspekter, så jeg følte overskud i begge discipliner. Jeg oplevede ofte disse vanskeligheder i situationer hvor jeg skulle spille en krævende koncert. 
Vi snakkede meget om hvordan man som musiker kan flytte fokus fra de ydre belastninger (fejl, publikum, føle sig udstillet, blive påvirket af negativ stemning mv.) og vende tankerne, så man får en funktion, så der er en højere mening med at man står der, end at man er i fokus og føler sig udstillet. Rent konkret handlede det bl.a. om disse ting: 1. Du er en formidler af det din violin spiller, dvs. det er violinen der spiller, du fører buen og styrer fingrene. 2. Du har et budskab, som skal kanaliseres ud til de mennesker du spiller for. Der er en større mening med at du står her og det hele går op i en højere enhed. 3. Mærk de positive vibes du får fra rummet, publikum, dine medmusikere, du er en del af et vigtigt fælleskab, i er sammen om dette.
Jeg bruger stadig de ting jeg lærte i undervisningen, faktisk ved hver eneste koncert jeg spiller og specielt når jeg spiller solo.  Det har lært mig vigtigheden af en god grounding inden jeg går igang med at spille, og en tro på at jeg kan og at der er en højere mening med at jeg gør det jeg gør!
Og et par ekstra ord: Bjarke er utroligt god til at se sin elev, der hvor man er, så man får lige netop de udfordringer og de redskaber man har brug for. Specielt når man er igang med en konservatorie-uddannelse, hvor man jo skal udvikles til at stå på egne ben, er det super vigtigt at læreren du arbejder med, kan forstå hvor du vil hen, men også kan se hvad du har brug for, for at udvikle dig endnu mere. Ofte er det jo ting du ikke selv kan se eller ved noget om, da du er i en udviklingsproces. For mig har Bjarke gjort en kæmpe forskel som lærer og mentor, han satte nogle tanker igang og ændrede radikalt min måde og indstilling, så jeg føler mig rolig og til stede når jeg musicerer, dagligt i min øvning og på scenen. “
 
Liv Vester Larsen, folkemusikuddannet violinist ved Syddansk Musikkonservatorium

“Hvad der er sket med mig fra jeg startede med at modtage undervisning hos dig til jeg sluttede og hvad det har ført med sig siden hen er nærmest umuligt for mig at redegøre for. Og det siger noget om hvor vigtigt og betydningsfuldt, det kan være at møde et menneske der rent faktisk prøver at vejlede/undervise én ud fra lige præcis det sted man står i livet og i musikken og ikke ud fra et eller andet “bør-og-skal” koncept med en færdighedsliste der skal tjekkes af. 

Det skal dog tilføjes at det ene ikke udelukker det andet og at du er en utroligt dygtig og fagligt kompetent violinist, der har lært mig masser forskellige teknikker og meget konkrete værktøjer. En stor styrke har netop været at de konkrete værktøjer altid blev præsenteret på en måde, hvor man kunne få sit eget take på det og dermed bruge det på en generel måde i sin musik eller violinspil, så at sige. Teknik og improvisation/komposition har hele tiden gået hånd i hånd og har åbnet en helt ny musikverden for mig, hvor det ikke handler om afvikling, men om at skabe og være til stede. 
Man skal ikke lade sig skræmme af, at man måske er en af dem der  bruger en del tid på bare at lære at være til stede i musikken. Mange af os har brugt rigtig mange år på at spekulere over om vi er gode nok, om vi overhovedet har noget at byde ind med, vurdere sammenligne os selv med andre. Det kan godt sætte en barriere for at spille frit fra hjertet, fordi alle tankerne kommer før musikken. Det virker måske skørt at man skal ligge på ryggen med en bedeskål på maven eller spille den samme tone i 100 år fordi der ikke lige kommer noget. Men når jeg slap betænkelighederne og overgav mig til projektet, så har du altid været en dygtig stifinder, der kunne lede mig tilbage til det sted, hvor tonerne flyder. Også selv om vi nogle gange har ledt længe. Du er ikke bange for at tage nogle chancer, du prøver nye ting af fordi det handler om nu og ikke i går, sidste uge eller i morgen. Der er aldrig to timer der er ens og alligevel oplever man det bestemt som om der er et formål/et flow/et forløb/en sammenhæng.

Undervisning i improvisation kan gøres på mange forskellige måder, men jeg synes du gør det på en måde, hvor man tydeligt kan mærke den person, der bliver undervist i undervisningen. Alle os, der har taget timer hos dig, er vidt forskellige og vi lyder overhovedet ikke ens. Det er en undervisning hvor man lærer at spille med hjertet og ikke med hjernen – og det lyder som regel rigtig godt, når man har fundet derind. Jeg har igennem undervisningen opdaget nogle nye musikalske (og personlige) sider af mig selv, som jeg ikke vidste jeg havde inden jeg startede. Det har givet en masse mod og styrke til at gøre ting, som jeg helt sikkert ikke ville have gjort ellers – og som jeg helt sikkert ikke ville have været foruden. 
Der er meget fokus i undervisningen på at man skal bruge det ude i verden. At man skal skabe noget eller prøve noget af. Det er også mit bedste råd, hvis man må give sådan et. Nogle gange kan der godt gå lang tid fra man har lært sig et eller andet til at man rent faktisk får det implementeret i musikken ude i virkeligheden. Men det går enormt hurtigt med at eje noget man har lært og få det til at give mening for ens praksis, når man først begynder at bruge det.”
Maria Jagd, kandidatuddannet, Rytmisk Musikkonservatorium, Kbh.