Nye veje

Efter mange gode år med improstrings har vi besluttet at gå nye veje. Gennem vores arbejde med improstrings har vi høstet mange gode erfaringer og nye indsigter der leder os i en ny retning. Vi lancerer derfor et nyt koncept i 2024 hvor vi præsenterer vores metoder til at slippe musikken fri.

Tak til alle deltagere på vores årlige sommerstævner samt konservatorier og andre uddannelsesinstitutioner vi har besøgt.

Vi glæder os til at præsentere jer for det nye koncept.

Har du særlige ønsker eller forespørgsler så kontakt os endelig. 

Vi tilbyder stadig workshops og masterclasses med afsæt i improvisation.

Undervisningen åbnede mine øjne overfor musik som en universel kraft

Thyge Van Dassen

Alexander Kraglund (f. 1985) er kandidatuddannet violinist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Udover en bred undervisningserfaring fra bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium og MGK Sjælland har Alexander arbejdet med talentudvikling på en række af landets Musikskoler. I starten af 2016 tog han på opfordring fra JazzDanmark initiativ til projektet JazzStrings. Alexander er desuden violinlærer på Gentofte Musikskole.

Bjarke Falgren (f.1979) er kandidatuddannet violinist fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Han har undervist på bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Ishøj og Helsingør MGK, og derudover laver Bjarke jævnligt masterclasses og workshops på div. konservatorier i udlandet. Bjarke har også mange års erfaring med at undervise børn og unge på div. musikskoler.

Improvisation

Improvisation

I improvisation tager vi afsæt i “der hvor du er”, og man kan derfor bruge improvisation på alle niveauer. Vi arbejder med en række øvelser, der frigør dig og lærer dig at fastholde inspirationen  – og vigtigst af alt at elske dit spil og dit instrument! På den måde holder vi fast i motivationen og fascinationen, fylder på og optimerer det, du allerede kan. Vi bestræber os på at skabe et rum, hvor alle føler sig trygge og får lyst til at byde ind. Tidligere erfaringer med improvisation er ingen forudsætning for at deltage.

Holdundervisning på musikskoler

Musikskolerne gennemgår i disse år en stor forandring. Soloundervisning har i årtier været kerneydelsen, men nu er holdundervisning blevet sat øverst på dagsordenen såvel politisk som blandt ledere og musikskolelærere. Det forpligtende folkeskolesamarbejde er naturligvis en afgørende årsag til denne udvikling, men også Musikskoletænketankens anbefaling peger i retning af mere og flere former for holdundervisning i musikskolernes tilbudskatalog. ImproStrings stiller skarpt på lige netop holdundervisning, og på hvordan du her som strygerlærer med fordel kan inddrage improvisation. Gennem konkrete øvelser, som vi afprøver i praksis, vil du få redskaber, som du umiddelbart kan bruge i din egen undervisning.

Rytme og krop

Et stærkt rytmisk fundament er helt afgørende, uafhængigt af hvilken genre man beskæftiger sig med. Vi arbejder med at frigøre buen og få underdelinger, dynamik og krop med i spillet, så du mere ubesværet kan slippe inspirationen fri.

Hvorfor bruge tid på improvisation? 

Når du selv beskæftiger dig med de skabende processer, improviserer og komponerer, bliver du mere bevidst om andres måder at skabe på. Derudover kan improvisationen hjælpe med til at nedbryde barrierer, som kan komme i vejen for musikken og kunsten.

At kaste sig ud i at improvisere ”spille solo” er for mange grænseoverskridende. Man stiller sig frem som solist og slipper kontrollen. Umiddelbart et skrækscenarie for de fleste, men improvisationen kan faktisk blive dit musikalske frirum.

Det teoretiske

Hos ImproStrings prøver vi at gøre det teoretiske så letfordøjeligt og gerne så legende som muligt så fokus kan ligge på at skabe. Herunder er et eksempel på hvordan vi forklarer tonale kadencer og kvintskridtssekvenser med lidt inspiration fra Jørgen Clevin.