Improvisation

Improvisation

I improvisation tager vi afsæt i “der hvor du er”, og man kan derfor bruge improvisation på alle niveauer. Vi arbejder med en række øvelser, der frigør dig og lærer dig at fastholde inspirationen  – og vigtigst af alt at elske dit spil og dit instrument! På den måde holder vi fast i motivationen og fascinationen, fylder på og optimerer det, du allerede kan. Vi bestræber os på at skabe et rum, hvor alle føler sig trygge og får lyst til at byde ind. Tidligere erfaringer med improvisation er ingen forudsætning for at deltage.

Holdundervisning på musikskoler

Musikskolerne gennemgår i disse år en stor forandring. Soloundervisning har i årtier været kerneydelsen, men nu er holdundervisning blevet sat øverst på dagsordenen såvel politisk som blandt ledere og musikskolelærere. Det forpligtende folkeskolesamarbejde er naturligvis en afgørende årsag til denne udvikling, men også Musikskoletænketankens anbefaling peger i retning af mere og flere former for holdundervisning i musikskolernes tilbudskatalog. ImproStrings stiller skarpt på lige netop holdundervisning, og på hvordan du her som strygerlærer med fordel kan inddrage improvisation. Gennem konkrete øvelser, som vi afprøver i praksis, vil du få redskaber, som du umiddelbart kan bruge i din egen undervisning.

Rytme og krop

Et stærkt rytmisk fundament er helt afgørende, uafhængigt af hvilken genre man beskæftiger sig med. Vi arbejder med at frigøre buen og få underdelinger, dynamik og krop med i spillet, så du mere ubesværet kan slippe inspirationen fri.

Hvorfor bruge tid på improvisation? 

Når du selv beskæftiger dig med de skabende processer, improviserer og komponerer, bliver du mere bevidst om andres måder at skabe på. Derudover kan improvisationen hjælpe med til at nedbryde barrierer, som kan komme i vejen for musikken og kunsten.

At kaste sig ud i at improvisere ”spille solo” er for mange grænseoverskridende. Man stiller sig frem som solist og slipper kontrollen. Umiddelbart et skrækscenarie for de fleste, men improvisationen kan faktisk blive dit musikalske frirum.

Det teoretiske

Hos ImproStrings prøver vi at gøre det teoretiske så letfordøjeligt og gerne så legende som muligt så fokus kan ligge på at skabe. Herunder er et eksempel på hvordan vi forklarer tonale kadencer og kvintskridtssekvenser med lidt inspiration fra Jørgen Clevin.